Hysbysiad Archwilio Llanfair

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

ANNWEN HUGHES

Hysbysiad archwilio

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR

                              Blwyddynariannol yn dod i ben ar 31 March 2021

                                            Dyddiadcyhoeddi  02.08.2021

Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifonblynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhywberson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’rholl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn yblaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer yflwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybuddrhesymol ar gais i:

                             Mrs Annwen Hughes

 Clerc y Cyngor

                             Crafnant,

                             Llanbedr

 Gwynedd. LL45 2PH          

                              01341 241 613    [email protected]

Rhwng yr oriau o   11.00 y bore a 1.00 y prynhawn  o ddydd Llun iddydd Gwener

Yn dechrau ar             20 Awst 2021

Ac yn dod i ben ar       17 Medi 2021

O 20 Medi 2021, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi eigwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

·               yr hawl i holi’rArchwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon.

·               yr hawl i ddodgerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neuunrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’rArchwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedighefyd i’r Cyngor.

Share the Post:

Related Posts