Minutes

Minutes 2024

July Minutes

June Minutes

May Minutes

April Minutes

March Minutes

February Minutes

January Minutes

Minutes 2023

December Minutes

November Minutes

October Minutes

September Minutes

August Minutes

July Minutes

 June Minutes

May Minutes

April Minutes

March Minutes

February Minutes

January Minutes

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30PM ON 01.07.24 

 

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 03.06.24

English

welsh

Audit Notice 10.06.24

Read More 

AGENDA 03.06.24

Read More

RECORD OF INTEREST 2023/

English

welsh 

HARLECH FINANCIAL REGULATIONS 2:10:23 – NEW

Read More

DRAFT MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 13.05.24

English

COFNODION CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL (12) (AutoRecovered)
Agenda Ahead Of Meeting – 13/05/2024

Welsh

Agenda Ahead Of Meeting – 13/05/2024

Welsh

Cofnodion o gyfarfod cyngor cymuned Harlech a gynhaliwyd yn yr hen lyfrgell, harlech am 7.30 o’r gloch 08.04.24 

Read More

Minutes of Harlech community council meeting held at the old library, Harlech 7.30pm on 08.04.24

Read More

Allowances Claimed 2023

Read More

Lwfans Cyngor Harlech 2023

Read More

Datganiad Blynyddol -Annual Return For The Year Ended 31 March

Read More

Rheolau Sefydlog Harlech – Newydd 

Read More

Harlech Community Council September 30th Notice  

Read More

Harlech Standing Orders – New 

Read More

AGENDA CCH AHEAD OF MEETING 08.04.24

Read More (English)

(Cymraeg)

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD ON THE 04.03.24

Read More

COFNODION CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL 04.03.24

Read More

HARLECH TOWN COUNCIL CASUAL VACANCY 11.03.24

Read More

DRAFT MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 04.03.24

Read More

COFNODION dRAFFT O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM7.30 O’R GLOCH 04.03.24

Read More

AGENDA CCH1 aHEAD OF MEETING 04.03.24

Read More

WELSH AGENDA CCH1 aHEAD OF MEETING  04.03.24

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM
7.30 O’R GLOCH 05.02.24

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON
05.02.24

Read More

COFNODION dRAFFT O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM7.30 O’R GLOCH 05.02.24

Read More

DRAFT MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 05.02.24

Read More

HARLECH COMMUNITY COUNCIL – GRASS CUTTING TENDER

Read More

COFNODION CYFARFOD CYHOEDDUS RHWNG CYNGOR CYMUNED HARLECH A THRIGOLION HARLECH YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’r GLOCH 08.01.24

Read More

MINUTES OF A PUBLIC MEETING BETWEEN HARLECH COMMUNITY COUNCIL AND HARLECH RESIDENTS AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.00 P.M. 08.01.24

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 04.12.23

Read More

MINUTES OF FINANCE COMMITTEE HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 08.01.24 – DRAFT MINUTES

Read More

COFNODION PWYLLGOR ARIANNOL CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 08.01.24 – DRAFT

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 04.12.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.12.23

Read More

Agenda for meeting of the Council at the OLD LIBRARY, Harlech on Monday 8th January 2024 at 7.30 p.m

Read More

Agenda cyfarfodl o’r Cyngor yn yr Hen Lyfrgell, Harlech Nos Lun Ionawr 8ed 2024 am 7.30 o’r gloch

Read More

Public Audit (Wales) Act 2004 Section 25 (January 2024)

Read More

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 25 (Ionawr 2024)

Read More

Report in the Public Interest: Failures in financial management and governance and losses incurred – Harlech Community Council Audit year: 2022-23

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.11.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.11.23

Read More

Agenda cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun Rhagfyr 4ydd 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch

Read More

Agenda for a meeting of the Council in the OLD LIBRARY, Harlech on Monday December 4th 2023 at 7.30 p.m.

Read More

MINUTES OF A PUBLIC MEETING BETWEEN HARLECH COMMUNITY COUNCIL AND HARLECH RESIDENTS AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. 03.10.23

Read More

COFNODION CYFARFOD CYHOEDDUS RHWNG CYNGOR CYMUNED HARLECH A THRIGOLION HARLECH YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’r GLOCH 03.10.23

Read More

HARLECH COMMUNITY COUNCIL FINANCIAL REGULATIONS 02.10.23 

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 02.10.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 02.10.23

Read More

Council meeting in the OLD LIBRARY, Harlech on Monday November 6th 2023 at 7.30 p.m

Read More

Cyfarfod o’r Cyngor Harlech Nos Lun Tachwedd 6ed 2023

Read More

Cyfarfod o’r Cyngor yn y Neuadd Goffa, Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023

Read More

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.09.23

Read More

MINUTES OF A PUBLIC MEETING BETWEEN HARLECH COMMUNITY COUNCIL AND HARLECH RESIDENTS AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. 04.09.23

Read More

COFNODION CYFARFOD CYHOEDDUS RHWNG CYNGOR CYMUNED HARLECH A THRIGOLION HARLECH YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’r GLOCH 04.09.23

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 04.09.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.09.23

Read More

Next meeting of the Council in the OLD LIBRARY, Harlech on Monday October 2nd 2023 at 7.30 p.m.

Read More

Cyfarfod o’r Cyngor – Nos Lun Hydref 2il 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch

Read More

COFNODIONO GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH AGYNHALIWYD N YR HEN LYRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 08.05.23

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 08.05.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 19.07.23

Read More

Agenda Cyfarfod Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 03.07.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 03.07.23

Read More

Agenda for meeting on Monday September 4th 2023

Read More

Agenda Cyfarfod Nos Lun Medi 4ydd 2023

Read More

Agenda Cyngor Cymuned Llanfair Nos Iau Mehefin 8ed 2023

Read More

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 08.06.23

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 05.06.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 05.06.23

Read More

Harlech Community Council Agenda Monday July 3rd 2023

Read More

Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Gorffennaf 3ydd 2023

Read More

Harlech Community Council agenda for Monday July 3rd 2023

Read More

Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Mehefin 5ed 2023

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 03.04.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 12.04.23

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.03.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.03.23

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 05.12.22

Read More

Agenda Llanfair Ebrill 12ed 2023

Read More

Agenda Llanfair Chwefror 22ain 2023

Read More

Agenda Llanfair Ionawr 12ed 2023

Read More

Agenda Llanfair Rhagfyr 7ed 2022

Read More

Agenda Llanfair Hydref 20ed 2022

Read More

Agenda Llanfair Medi 14eg 2022

Read More

Agenda Llanfair Gorffennaf 14eg 2022

Read More

Agenda Llanfair Mehefin 8ed 2022

Read More

Agenda Llanfair Ebrill 20ed 2022

Read More

Agenda Mai 8ed 2023

Read More

Agenda Ebrill 3ydd 2023

Read More

Agenda May 8th 2023

Read More

Agenda April 3rd 2023

Read More

Agenda March 6th 2023

Read More

Agenda February 6th 2023

Read More

Agenda January 9th 2023

Read More

Agenda Monday December 5th 2022

Read More

Agenda November 7th 2022

Read More

Agenda October 3rd 2022

Read More

Agenda September 5th 2022

Read More

Agenda July 4th 2022

Read More

Agenda June 6th 2022

Read More

Agenda May 9th 2022

Read More

Agenda April 4th 2022

Read More

Agenda Mai 9ed 2022

Read More

Agenda Ebrill 4ydd 2022

Read More

Agenda Mawrth 6ed 2023

Read More

Agenda Chwefror 6ed 2023

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.03.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.03.23

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 05.12.22

Read More

Agenda Ionawr 9ed 2023

Read More

Agenda Rhagfyr 5ed 2022

Read More

Agenda Tachwedd 7ed 2022

Read More

Agenda Hydref 3ydd 2022

Read More

Agenda Medi 5ed 2022

Read More

Agenda Gorffennaf 4ydd 2022

Read More

Agenda Mehefin 6ed 2022

Read More

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 22.02.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 12.01.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 07.12.22

Read More

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 20.10.22

Read More

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.09.22

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.03.23

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.02.23

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 09.01.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.03.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.02.23

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 07.11.22

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 09.01.23

Read More

Report In The Public Interest: Failures In Financial Management And Governance And Losses Incurred

Read More

Agenda for meeting of the Council at the OLD LIBRARY, Harlech on Monday 8th January 2024 at 7.30 p.m

Read More

Public Audit (Wales) Act 2004 Section 25 (January 2024)

Read More

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 25 (Ionawr 2024)

Read More

Report in the Public Interest: Failures in financial management and governance and losses incurred – Harlech Community Council Audit year: 2022-23

Read More

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.11.23

Read More

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.11.23

Read More