May 15, 2023

Agenda Llanfair Ebrill 12ed 2023

Agenda Llanfair Ebrill 12ed 2023

AGENDA

1.    Ymddiheuriadau.


2.    Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Chwefror 22ain 2023


3.    MATERION YN CODI   

  a)   Cynllun Cyllideb

  b)   Wi-Fi I’r Neuadd

  c)    HAL

  


4.     Ceisiadau Cynllunio.


5.     Adroddiad y Trysorydd 


6.     Gohebiaeth.

 

7.     Unrhyw Fater Arall.


8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 03.04.23)

Ddim wedi dod I law ers y cyfarfod diwethaf

View Files