Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 25 (Ionawr 2024)

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 25 (Ionawr 2024)

CYNGOR CYMUNED HARLECH

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 25

Adroddiad er Budd y Cyhoedd: Methiannau o ran trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu a cholledion a ysgwyddwyd – 

Cyngor Cymuned Harlech 

Blwyddyn archwilio: 2022-23 

Dyddiad cyhoeddi: Tachwedd 2023

Bydd yr adroddiad uchod er budd y cyhoedd yn cael ei ystyried yng nghyfarfod

Cyngor Cymuned Harlech 

ar yr 8ed o Ionawr 2024 am 7.00 o’r gloch 

yn yr Hen Lyfrgell, Harlech

Annwen Hughes,

Clerc,

Cyngor Cymuned Harlech 

Share the Post:

Related Posts