Cyfarfod o’r Cyngor – Nos Lun Hydref 2il 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch

Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun Hydref 2il 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch

AGENDA

1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Medi 4ydd 2023

4.   Materion yn codi o’r cofnodion

5.   Materion Cyngor Gwynedd

6.  MATERION YN CODI 

     a)    Cynllun Cyllideb

     b)    Cae Chwarae Brenin Sior V

     c)    Llochesi Bws

     d)    Rhandiroedd

     e)    HAL

      f)    Ardal Ni

      g)   Rheolau Sefydlog ag Ariannol

      h)   Scam

       i)   Creu Tudalen Weplyfr I’r Cyngor

       j)   Cyfarfod y Ffordd Ymlaen – 18.9.23

      k)   Cynllun Hyfforddiant I Aelodau

       l)   Ethol Cynghorydd

7.     Ceisiadau Cynllunio.

8.     Adroddiad y Trysorydd  

9.     Gohebiaeth

10.   Unrhyw Fater Arall.

Share the Post:

Related Posts