Agenda Llanfair Ebrill 12ed 2023

Agenda Llanfair Ebrill 12ed 2023

AGENDA

1.    Ymddiheuriadau.

2.    Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Chwefror 22ain 2023

3.    MATERION YN CODI   

  a)   Cynllun Cyllideb

  b)   Wi-Fi I’r Neuadd

  c)    HAL

4.     Ceisiadau Cynllunio.

5.     Adroddiad y Trysorydd 

6.     Gohebiaeth.

7.     Unrhyw Fater Arall.

8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 03.04.23)

Ddim wedi dod I law ers y cyfarfod diwethaf

Share the Post:

Related Posts