Agenda Llanfair Rhagfyr 7ed 2022

Agenda Llanfair Rhagfyr 7ed 2022

AGENDA

1.    Ymddiheuriadau.

2.    Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Hydref 20ed 2022

3.    MATERION YN CODI   

  a)   Cynllun Cyllideb

  b)   Llinellau Melyn ger Stestion Llandanwg

4.     Ceisiadau Cynllunio.

5.     Adroddiad y Trysorydd 

6.     Gohebiaeth.

7.     Unrhyw Fater Arall.

8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 30.11.22)

Ddim wedi dod I law ers y cyfarfod diwethaf

Share the Post:

Related Posts