Agenda Llanfair Medi 14eg 2022

Agenda Llanfair Medi 14eg 2022

AGENDA

1.   Ymddiheuriadau.

2.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Gorffennaf 14eg 2022

3.    MATERION YN CODI   

     a)   Cynllun Cyllideb

     b)   Llinellau Melyn ger stesion Llandanwg

4.     Ceisiadau Cynllunio.

5.     Adroddiad y Trysorydd 

6.     Gohebiaeth.

7.     Unrhyw Fater Arall.

8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 05.09.22)

Codi estyniad I ffurfio ports a lolfa estyniedig, teras to garej, a ffurfio to brig dros gareg to fflat presennol – Swyn y Grug, 8 Pant yr Onnen, Llanfair (NP5/66/285)

Share the Post:

Related Posts