Agenda Llanfair Gorffennaf 14eg 2022

Agenda Llanfair Gorffennaf 14eg 2022

AGENDA

1.    Ymddiheuriadau.

2.    Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Mehefin 8ed 2022

3.    MATERION YN CODI   

  a)   Cynllun Cyllideb

  c)   Llinellau Melyn ger Stestion Llandanwg

  d)   Pwyllgor Neuadd – 22.6.22

4.     Ceisiadau Cynllunio.

5.     Adroddiad y Trysorydd 

6.     Gohebiaeth.

7.     Unrhyw Fater Arall.

8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 04.07.22)

Ddim wedi dod I law ers y cyfarfod diwethaf

Share the Post:

Related Posts