Agenda Cyfarfod Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023

Agenda Cyfarfod Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023 

AGENDA

1.    Ymddiheuriadau.

2.    Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Orffennaf 19eg 2023

3.    MATERION YN CODI   

  a)    Cynllun Cyllideb

  b)    Wi-Fi I’r Neuadd

  c)     HAL

ch)     Ethol Cynghorydd

  d)    Seddi Cyhoeddus

dd)    Rheolau Sefydlog ag Ariannol

4.     Ceisiadau Cynllunio.

5.     Adroddiad y Trysorydd 

6.     Gohebiaeth.

7.     Unrhyw Fater Arall.

8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 12.07.23)

Ddim wedi dod I law ers y cyfarfod diwethaf.

Share the Post:

Related Posts