Publication of audited accounts/Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig Mar 2020 Llanfair

Llanfair Community Council – Publication of audited accounts year end March 2020/Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

ANNWEN HUGHES

Publication of audited accountsfor the year ended 31 March 2020

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales)Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2020 LlanfairCommunity Council publish its accounting statements for the year ended 31 March2020 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made bythe Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual returnhave been published on the Council’s website. However, the accounts arepublished before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19,the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

 Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig argyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio(Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2020, iGyngor Cymuned Llanfair gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyna ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad agyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddolwedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’rarchwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r ArchwilyddCyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Share the Post:

Related Posts