May 15, 2023

Agenda Llanfair Ionawr 12ed 2023

Agenda Llanfair Ionawr 12ed 2023

AGENDA

1.    Ymddiheuriadau.


2.    Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Rhagfyr 7ed 2022


3.    MATERION YN CODI   

  a)   Cynllun Cyllideb

  b)   Cyllideb y Cyngor am 2023/24

   c)   Precept y Cyngor am y flwyddyn 2023/24

   d)   Polisi Asesiad Risc y Cyngor

   e)   Panel Cyfrifiad Annibynnol

    f)   Llinellau Melyn ger Stestion Llandanwg


4.     Ceisiadau Cynllunio.


5.     Adroddiad y Trysorydd 


6.     Gohebiaeth.

 

7.     Unrhyw Fater Arall.


8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 03.01.23)

View Files