Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 25

Adroddiad er Budd y Cyhoedd: Methiannau o ran trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu a cholledion a ysgwyddwyd – Cyngor Cymuned Harlech Blwyddyn archwilio: 2022-23 

ANNWEN HUGHES

CYNGOR CYMUNED HARLECH

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 25

Adroddiad er Budd y Cyhoedd: Methiannau o ran trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu a cholledion a ysgwyddwyd – 

Cyngor Cymuned Harlech 

Blwyddyn archwilio: 2022-23 

Dyddiad cyhoeddi: Tachwedd 2023

Bydd yr adroddiad uchod er budd y cyhoedd yn cael ei ystyried yng nghyfarfod

Cyngor Cymuned Harlech 

ar yr 8ed o Ionawr 2024 am 7.30 o’r gloch 

yn yr Hen Lyfrgell, Harlech

Annwen Hughes,

Clerc,

Cyngor Cymuned Harlech 

Share the Post:

Related Posts