Agenda Llanfair Ebrill 20ed 2022

Agenda Llanfair Ebrill 20ed 2022

AGENDA

1.   Ymddiheuriadau.

2.   Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Mawrth 16eg 2022

3.    MATERION YN CODI   

 a)    Cynllun Cyllideb

b)     Torri Gwair

 c)     Llinellau Melyn ger stesion Llandanwg

ch)   Pwyllgor Neuadd Goffa – 30.3.22

4.     Ceisiadau Cynllunio.

5.     Adroddiad y Trysorydd 

6.     Gohebiaeth.

7.     Unrhyw Fater Arall.

8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 12.04.22)

Ddim wedi dod i law ers  y cyfarfod diwethaf

Share the Post:

Related Posts