Agenda Cyfarfod Nos Lun Medi 4ydd 2023

Agenda Cyfarfod Nos Lun Medi 4ydd 2023 

AGENDA

1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Orffennaf 3ydd 2023

4.   Materion Cyngor Gwynedd

5.  MATERION YN CODI 

     a)    Cynllun Cyllideb

     b)    Cae Chwarae Brenin Sior V

     c)    Cwrt Tenis    

     d)    Llochesi Bws

     e)    HAL

      f)    Ardal Ni

      g)   Rheolau Sefydlog ag Ariannol

      h)   Rhandiroedd

6.     Ceisiadau Cynllunio.

7.     Adroddiad y Trysorydd  

8.     Gohebiaeth

9.     Unrhyw Fater Arall.

Share the Post:

Related Posts