Aelodau Llanfair

CYFEIRIADAU A RHIF FFON CYNGHYORWYR

ANNWEN HUGHES

CLERC

Mrs Annwen Hughes, Crafnant, Llanbedr 01341 241613 (07919582741)

[email protected]

AELOD CYNGOR GWYNEDD

Cyng. Annwen Hughes, Crafnant, Llanbedr 01341 241613/07919582741

[email protected]

AELODAU O’R CYNGOR

Cyng. Osian Edwards, Rhiwgoch Bach, Llanfair 07887 995 338

[email protected]

Cyng. Eurig Hughes, Argoed, Llanbedr 01341 241723

[email protected]

Cyng. Dylan Hughes, Ysgubor Hen, Eisingrug, Talsarnau 01766 780 065

[email protected]

Cyng. Hywel Jones, Uwch y Sarn, Pensarn, Llanbedr 01341 241548

[email protected]

Cyng. Robert Glynne Owen, Cae Cethin, Llanfair 01766 780247

[email protected]

Cyng. David John Roberts, Uwchglan, Llanfair 01766 780656

[email protected]

Cyng. Russell Sharp, Bryn a Mor, Pant yr Onnen, Llanfair 01766 780890

[email protected]

Cyng. Mair Thomas, Ymwlch, Llandanwg, Llanfair 01341 241320

[email protected]

Share the Post:

Related Posts