Aelodau Llanfair/Llanfair Councillors

Rhestr o aelodau Cyngor Cymuned Llanfair A list of Llanfair Community Council members

ANNWEN HUGHES

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR

CYFEIRIADAU A RHIF FFON CYNGHYORWYR

CLERC

Mrs Annwen Hughes, Plas Uchaf, Talsarnau 01766 780971/07919582741

[email protected]

AELOD CYNGOR GWYNEDD

Cyng. Annwen Hughes, Plas Uchaf, Talsarnau 01766 780971/07919582741

[email protected]

AELODAU O’R CYNGOR

Cyng. Osian Edwards, Rhiwgoch Bach, Llanfair 07887 995 338

[email protected]

Cyng. Eurig Hughes, Argoed, Llanbedr 01341 241723

[email protected]

Cyng. Dylan Hughes, Ysgubor Hen, Eisingrug, Talsarnau 01766 780 065

[email protected]

Cyng. Gerallt Jones, Fferm Pensarn, Llanbedr 01341 241285

Cyng. Robert Glynne Owen, Cae Cethin, Llanfair 01766 780247

[email protected]

Cyng. David John Roberts, Uwchglan, Llanfair 01766 780656

[email protected]

Cyng. Russell Sharp, Bryn a Mor, Pant yr Onnen, Llanfair 01766 780890

[email protected]

Cyng. Mair Thomas, Ymwlch, Llandanwg, Llanfair 01341 241320

[email protected]

Share the Post:

Related Posts