Committee Affairs

NOTICE OF ELECTION
Dafydd Gibbard

ELECTION OF COMMUNITY COUNCILLOR FOR THE UNDER-MENTIONED WARD14 December 2023

Committee Affairs

Rhubydd Etholiad
Dafydd Gibbard

ETHOLIAD CYNGHORYDD CYMUNED DROS YR WARD ISOD14 Rhagfur 2023

Local Affairs

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 27/Public Audit (Wales) Act 2004 Section 27
Annwen Hughes

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 27/Public Audit (Wales) Act 2004 Section 27

Committee Affairs

Notice of Election
Annwen Hughes

Notice of Election

Committee Affairs

Rhubudd Etholiad
Annwen Hughes

Rhybudd Etholiad

Local Affairs

YMDDIHEURIAD
Annwen Hughes

YMDDIHEURIAD

Local Affairs

Apology
Annwen Hughes

Apology

Committee Affairs

Sedd Wag/Vacancy
Annwen Hughes

CYNGOR TREF HARLECH - SEDD WAG ACHLYSUROL HARLECH TOWN COUNCIL - CASUAL VACANCY

Committee Affairs

Audit Notice Llanfair 12.06.23
Audit Notice Llanfair 12.06.23

Audit Notice Llanfair 12.06.23

Committee Affairs

Audit Notice Harlech 12.06.23
Annwen Hughes

Audit Notice Harlech 12.06.23

Committee Affairs

Lwfansau wedi eu hawlio - Llanfair
Annwen Hughes

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned LLANFAIR yn y Flwyddyn Ariannol 2022/23

Committee Affairs

Lwfansau wedi eu hawlio - Harlech
Annwen Hughes

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned HARLECH yn y Flwyddyn Ariannol 2022/23

Committee Affairs

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR CYMUNED LLANFAIR 2022/2023
Annwen Hughes

GAIR GAN Y CADEIRYDD – Y CYNG. EURIG HUGHES

Committee Affairs

ADRODDIAD BLYNYDDOL ANNUAL REPORT CYNGOR CYMUNED HARLECH HARLECH COMMUNITY COUNCIL 2022/202
Annwen Hughes

ADRODDIAD BLYNYDDOL ANNUAL REPORT CYNGOR CYMUNED HARLECH HARLECH COMMUNITY COUNCIL 2022/202

Committee Affairs

Llanfair notice of appointment. Financial year ending 31 March 2022. Date of announcement 17.06.2022
Annwen Hughes

Llanfair notice of appointment. Financial year ending 31 March 2022. Date of announcement 17.06.2022

Committee Affairs

Llanfair. Rhybudd archwiliad. Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022. Dyddiad cyhoeddi 17.06.2022
Rhybudd archwiliad. Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022. Dyddiad cyhoeddi 17.06.2022

Rhybudd archwiliad. Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022. Dyddiad cyhoeddi 17.06.2022

Committee Affairs

Notice of appointment Harlech Community Council 17.06.22
Annwen Hughes

Financial year ending 31 March 2022. Date of announcement 17.06.2022

Committee Affairs

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022 1. Dyddiad cyhoeddi 17.06.2022
Annwen Hughes

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022. Dyddiad cyhoeddi 17.06.2022

Committee Affairs

Aelodau Llanfair
Annwen Hughes

CYFEIRIADAU A RHIF FFON CYNGHYORWYR

Committee Affairs

Audit Form Llanfair 20-21
Annwen Hughes

Audit Form Llanfair 20-21

Committee Affairs

Audited Accounts for Llanfair
Annwen Hughes

Audited Accounts for Llanfair

Committee Affairs

Audit Form for Accounts 20/21
Annwen Hughes

Audit Form for Accounts 20/21

Committee Affairs

Audited Accounts
Annwen Hughes

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig argyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021/Publication of audited accountsfor the year ended 31 March 2021

Committee Affairs

Hysbysiad Archwilio Llanfair
Annwen Hughes

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Committee Affairs

Hysbysiad Archwilio
Annwen Hughes

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Committee Affairs

Audit Notice
Annwen Hughes

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

Committee Affairs

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llanfair

Committee Affairs

Rheolau Ariannol Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes

Rheolau Ariannol Cyngor Cymuned Llanfair

Committee Affairs

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Harlech
Gan Annwen Hughes

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Harlech

Committee Affairs

Rheolau Ariannol Cyngor Cymuned Harlech
Gan Annwen Hughes

Rheolau Ariannol Cyngor Cymuned Harlech

Committee Affairs

Harlech Community Council Standing Orders
Provided by Annwen Hughes

Harlech Community Council Standing Orders

Committee Affairs

Harlech Financial Regulations
Provided by Annwen Hughes

Harlech Financial Regulations

Committee Affairs

Aelodau Llanfair/Llanfair Councillors
Annwen Hughes

Rhestr o aelodau Cyngor Cymuned Llanfair A list of Llanfair Community Council members

Committee Affairs

Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Harlech. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020
Cyngor Cymuned Harlech

Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Harlech. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Committee Affairs

Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020
Cyngor Cymuned Llanfair

Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Committee Affairs

Issues arising report for Harlech Community Council for the year ended 31 March 2020
Harlech Community Council

Issues arising report for Harlech Community Council for the year ended 31 March 2020

Committee Affairs

Audit Issues for Llanfair Community Council for the year ended 31 March 2020
Llanfair Community Council

Audit Issues for Llanfair Community Council for the year ended 31 March 2020

Committee Affairs

Auditors Notice Llanfair
Annwen Hughes

Auditors Notice Llanfair financial year ended 31 March 2020 - Date of announcement 12th October 2020

Committee Affairs

Rhybudd Archwiliad Llanfair
Annwen Hughes

Rhybudd Archwiliad Llanfair diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020 - Dyddiad cyhoeddi 12ed Hydref 2020

Committee Affairs

Auditor's Notice
Annwen Hughes

Auditors Notice for financial year end 31 March 2020

Committee Affairs

Rhybudd Archwiliad Harlech
Annwen Hughes

Rhybudd Archwiliad Harlech

Local Affairs

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Llanfair
Annwen Hughes

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Llanfair

Local Affairs

Datganiadau cyfrifyddu 2019/20 ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes

Datganiadau cyfrifyddu 2019/20 ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair

Local Affairs

Annual return statement for Llanfair Community Council 2019/20
Annwen Hughes

Annual return statement for Llanfair Community Council 2019/20

Local Affairs

Publication of audited accounts/Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig Mar 2020 Llanfair
Annwen Hughes

Llanfair Community Council - Publication of audited accounts year end March 2020/Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Local Affairs

Datganiad Llywodraethu Blynyddol
Annwen Hughes

Datganiad Llywodraethu Blynyddol

Local Affairs

Datganiadau Cyfrifyddu 2019/20
Annwen Hughes

Datganiadau Cyfrifyddu 2019/20 ar gyfer Cyngor Cymuned Harlech

Local Affairs

Account Statement for 2019/2020
Annwen Hughes

Accounting statements 2019-20 for Harlech Community Council

Local Affairs

Publication of audited accounts/Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig Mar 2020
Annwen Hughes

Publication of audited accounts for year end March 2020

Committee Affairs

Llanfair - Certification and approval of annual accounts for 2019-20
Annwen Hughes

Llanfair - Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Committee Affairs

Certification and approval of annual accounts for 2019-20
Annwen Hughes

Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Committee Affairs

Notice of appointment of date for the exercise of electors' rights and accounting statements 2018-2019
Annwen Hughes • 4/10/19

Find attached documents relating to the Llanfair Community Council accounting statements of 2018-2019 and notice of appointment of date for the exercise of electors' rights

Local Affairs

Network Rail Upgrade work to Cambrian Line
Judith Strevens

Update to upgrade works along our train line

Committee Affairs

Meeting minutes from March meeting
Judith Strevens • 4th March 2019

Matters including Ysgol Ardudwy pupils to form a youth council, council budget plans and Gwynedd Council matters

Committee Affairs

Meeting minutes from February meeting
Annwen Hughes

Here is a translation of the meeting minutes from 4th February 2019

Local Affairs

Harlech street officially named steepest in the world
Judith Strevens • 4th March 2019

The previous record holder, Baldwin Street in Dunedin, New Zealand, has a gradient of 35%

Local Affairs

Community Clear-Up
Judith Strevens • 27 March 2019

Join our group of volunteers to spruce up the town

Adroddiad er Budd y Cyhoedd: Methiannau o ran trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu a cholledion a ysgwyddwyd – Cyngor Cymuned Harlech Blwyddyn archwilio: 2022-23
Annwen Hughes

Adroddiad er Budd y Cyhoedd: Methiannau o ran trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu a cholledion a ysgwyddwyd – Cyngor Cymuned Harlech Blwyddyn archwilio: 2022-23

Report in the Public Interest: Failures in financial management and governance and losses incurred – Harlech Community Council Audit year: 2022-23
Annwen Hughes

Report in the Public Interest: Failures in financial management and governance and losses incurred – Harlech Community Council Audit year: 2022-23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.11.23
Annwen Hughes

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.11.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.11.23
Annwen Hughes

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.11.23

Agenda cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun Rhagfyr 4ydd 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch
Annwen Hughes

Agenda cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun Rhagfyr 4ydd 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch

Agenda for a meeting of the Council in the OLD LIBRARY, Harlech on Monday December 4th 2023 at 7.30 p.m.
Annwen Hughes

Agenda for a meeting of the Council in the OLD LIBRARY, Harlech on Monday December 4th 2023 at 7.30 p.m.

MINUTES OF A PUBLIC MEETING BETWEEN HARLECH COMMUNITY COUNCIL AND HARLECH RESIDENTS AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. 03.10.23

MINUTES OF A PUBLIC MEETING BETWEEN HARLECH COMMUNITY COUNCIL AND HARLECH RESIDENTS AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. 03.10.23

COFNODION CYFARFOD CYHOEDDUS RHWNG CYNGOR CYMUNED HARLECH A THRIGOLION HARLECH YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’r GLOCH 03.10.23

COFNODION CYFARFOD CYHOEDDUS RHWNG CYNGOR CYMUNED HARLECH A THRIGOLION HARLECH YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’r GLOCH 03.10.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 02.10.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 02.10.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 02.10.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 02.10.23

Council meeting in the OLD LIBRARY, Harlech on Monday November 6th 2023 at 7.30 p.m

Council meeting in the OLD LIBRARY, Harlech on Monday November 6th 2023 at 7.30 p.m

Cyfarfod o’r Cyngor Harlech Nos Lun Tachwedd 6ed 2023

Cyfarfod o’r Cyngor Harlech Nos Lun Tachwedd 6ed 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch.

Cyfarfod o’r Cyngor yn y Neuadd Goffa, Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023

Cyfarfod o’r Cyngor yn y Neuadd Goffa, Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023 

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.09.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.09.23

MINUTES OF A PUBLIC MEETING BETWEEN HARLECH COMMUNITY COUNCIL AND HARLECH RESIDENTS AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. 04.09.23

MINUTES OF A PUBLIC MEETING BETWEEN HARLECH COMMUNITY COUNCIL AND HARLECH RESIDENTS AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. 04.09.23

COFNODION CYFARFOD CYHOEDDUS RHWNG CYNGOR CYMUNED HARLECH A THRIGOLION HARLECH YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’r GLOCH 04.09.23

COFNODION CYFARFOD CYHOEDDUS RHWNG CYNGOR CYMUNED HARLECH A THRIGOLION HARLECH YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’r GLOCH 04.09.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 04.09.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 04.09.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.09.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.09.23

Next meeting of the Council in the OLD LIBRARY, Harlech on Monday October 2nd 2023 at 7.30 p.m.

Next meeting of the Council in the OLD LIBRARY, Harlech on Monday October 2nd 2023 at 7.30 p.m.

Cyfarfod o’r Cyngor - Nos Lun Hydref 2il 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch

Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun Hydref 2il 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch

COFNODIONO GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH AGYNHALIWYD N YR HEN LYRGELL, HARLECH AM 7.30 O'R GLOCH 08.05.23

COFNODIONO GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH AGYNHALIWYD N YR HEN LYRGELL, HARLECH AM 7.30 O'R GLOCH 08.05.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 08.05.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 08.05.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 19.07.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 19.07.23

Agenda Cyfarfod Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023

Agenda Cyfarfod Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023 

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 03.07.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 03.07.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 03.07.23
Annwen Hughes

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 03.07.23

Agenda for meeting on Monday September 4th 2023

Agenda for meeting on Monday September 4th 2023

Agenda Cyfarfod Nos Lun Medi 4ydd 2023

Agenda Cyfarfod Nos Lun Medi 4ydd 2023 

Agenda Cyngor Cymuned Llanfair Nos Iau Mehefin 8ed 2023

Agenda Cyngor Cymuned Llanfair Nos Iau Mehefin 8ed 2023 

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 08.06.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 08.06.23 C

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 05.06.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 05.06.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 05.06.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 05.06.23

Harlech Community Council Agenda Monday July 3rd 2023

Harlech Community Council Agenda Monday July 3rd 2023

Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Gorffennaf 3ydd 2023

Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Gorffennaf 3ydd 2023 

Harlech Community Council agenda for Monday July 3rd 2023

Harlech Community Council agenda for Monday July 3rd 2023

Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Mehefin 5ed 2023

Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Mehefin 5ed 2023

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 03.04.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 03.04.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 12.04.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 12.04.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.03.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.03.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.03.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.03.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 05.12.22

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 05.12.22

Agenda Llanfair Ebrill 12ed 2023

Agenda Llanfair Ebrill 12ed 2023

Agenda Llanfair Chwefror 22ain 2023

Agenda Llanfair Chwefror 22ain 2023

Agenda Llanfair Ionawr 12ed 2023

Agenda Llanfair Ionawr 12ed 2023

Agenda Llanfair Rhagfyr 7ed 2022

Agenda Llanfair Rhagfyr 7ed 2022

Agenda Llanfair Hydref 20ed 2022

Agenda Llanfair Hydref 20ed 2022

Agenda Llanfair Medi 14eg 2022

Agenda Llanfair Medi 14eg 2022

Agenda Llanfair Gorffennaf 14eg 2022

Agenda Llanfair Gorffennaf 14eg 2022

Agenda Llanfair Mehefin 8ed 2022

Agenda Llanfair Mehefin 8ed 2022 

Agenda Llanfair Ebrill 20ed 2022

Agenda Llanfair Ebrill 20ed 2022

Agenda Mai 8ed 2023

Agenda Mai 8ed 2023

Agenda Ebrill 3ydd 2023

Agenda Ebrill 3ydd 2023 

Agenda May 8th 2023

Agenda May 8th 2023

Agenda April 3rd 2023

Agenda April 3rd 2023

Agenda March 6th 2023

Agenda March 6th 2023

Agenda February 6th 2023

Agenda February 6th 2023

Agenda January 9th 2023

Agenda January 9th 2023

Agenda Monday December 5th 2022

Agenda Monday December 5th 2022

Agenda November 7th 2022

Agenda November 7th 2022

Agenda October 3rd 2022

Agenda October 3rd 2022

Agenda September 5th 2022

Agenda September 5th 2022

Agenda July 4th 2022

Agenda July 4th 2022 

Agenda June 6th 2022

Agenda June 6th 2022

Agenda May 9th 2022

Agenda May 9th 2022

Agenda April 4th 2022

Agenda April 4th 2022

Agenda Mai 9ed 2022

Agenda Mai 9ed 2022

Agenda Ebrill 4ydd 2022

Agenda Ebrill 4ydd 2022

Agenda Mawrth 6ed 2023

Agenda Mawrth 6ed 2023

Agenda Chwefror 6ed 2023

Agenda Chwefror 6ed 2023 

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.03.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.03.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.03.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.03.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 05.12.22

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 05.12.22

Agenda Ionawr 9ed 2023

Agenda Ionawr 9ed 2023

Agenda Rhagfyr 5ed 2022

Agenda Rhagfyr 5ed 2022

Agenda Tachwedd 7ed 2022

Agenda Tachwedd 7ed 2022

Agenda Hydref 3ydd 2022

Agenda Hydref 3ydd 2022

Agenda Medi 5ed 2022

Agenda Medi 5ed 2022

Agenda Gorffennaf 4ydd 2022

Agenda Gorffennaf 4ydd 2022

Agenda Mehefin 6ed 2022

Agenda Mehefin 6ed 2022

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 22.02.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 22.02.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 12.01.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 12.01.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 07.12.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 07.12.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 20.10.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 20.10.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.09.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.09.22

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.03.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.03.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.02.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.02.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 09.01.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 09.01.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.03.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.03.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.02.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.02.23

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 07.11.22

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 07.11.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 09.01.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 09.01.23

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 05.12.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 05.12.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.11.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.11.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 03.10.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 03.10.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 05.09.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 05.09.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 08.06.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 08.06.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.07.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.07.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.06.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.06.22

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 04.07.22

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 04.07.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.07.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.07.22