Committee Affairs

Aelodau Llanfair
Annwen Hughes

CYFEIRIADAU A RHIF FFON CYNGHYORWYR

Committee Affairs

Audit Form Llanfair 20-21
Annwen Hughes

Audit Form Llanfair 20-21

Committee Affairs

Audited Accounts for Llanfair
Annwen Hughes

Audited Accounts for Llanfair

Committee Affairs

Audit Form for Accounts 20/21
Annwen Hughes

Audit Form for Accounts 20/21

Committee Affairs

Audited Accounts
Annwen Hughes

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig argyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021/Publication of audited accountsfor the year ended 31 March 2021

Committee Affairs

Hysbysiad Archwilio Llanfair
Annwen Hughes

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Committee Affairs

Hysbysiad Archwilio
Annwen Hughes

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Committee Affairs

Audit Notice
Annwen Hughes

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

Committee Affairs

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llanfair

Committee Affairs

Rheolau Ariannol Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes

Rheolau Ariannol Cyngor Cymuned Llanfair

Committee Affairs

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Harlech
Gan Annwen Hughes

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Harlech

Committee Affairs

Rheolau Ariannol Cyngor Cymuned Harlech
Gan Annwen Hughes

Rheolau Ariannol Cyngor Cymuned Harlech

Committee Affairs

Harlech Community Council Standing Orders
Provided by Annwen Hughes

Harlech Community Council Standing Orders

Committee Affairs

Harlech Financial Regulations
Provided by Annwen Hughes

Harlech Financial Regulations

Committee Affairs

Aelodau Llanfair/Llanfair Councillors
Annwen Hughes

Rhestr o aelodau Cyngor Cymuned Llanfair A list of Llanfair Community Council members

Committee Affairs

Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Harlech. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020
Cyngor Cymuned Harlech

Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Harlech. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Committee Affairs

Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020
Cyngor Cymuned Llanfair

Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Committee Affairs

Issues arising report for Harlech Community Council for the year ended 31 March 2020
Harlech Community Council

Issues arising report for Harlech Community Council for the year ended 31 March 2020

Committee Affairs

Audit Issues for Llanfair Community Council for the year ended 31 March 2020
Llanfair Community Council

Audit Issues for Llanfair Community Council for the year ended 31 March 2020

Committee Affairs

Auditors Notice Llanfair
Annwen Hughes

Auditors Notice Llanfair financial year ended 31 March 2020 - Date of announcement 12th October 2020

Committee Affairs

Rhybudd Archwiliad Llanfair
Annwen Hughes

Rhybudd Archwiliad Llanfair diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020 - Dyddiad cyhoeddi 12ed Hydref 2020

Committee Affairs

Auditor's Notice
Annwen Hughes

Auditors Notice for financial year end 31 March 2020

Committee Affairs

Rhybudd Archwiliad Harlech
Annwen Hughes

Rhybudd Archwiliad Harlech

Local Affairs

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Llanfair
Annwen Hughes

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Llanfair

Local Affairs

Datganiadau cyfrifyddu 2019/20 ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes

Datganiadau cyfrifyddu 2019/20 ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair

Local Affairs

Annual return statement for Llanfair Community Council 2019/20
Annwen Hughes

Annual return statement for Llanfair Community Council 2019/20

Local Affairs

Publication of audited accounts/Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig Mar 2020 Llanfair
Annwen Hughes

Llanfair Community Council - Publication of audited accounts year end March 2020/Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Local Affairs

Datganiad Llywodraethu Blynyddol
Annwen Hughes

Datganiad Llywodraethu Blynyddol

Local Affairs

Datganiadau Cyfrifyddu 2019/20
Annwen Hughes

Datganiadau Cyfrifyddu 2019/20 ar gyfer Cyngor Cymuned Harlech

Local Affairs

Account Statement for 2019/2020
Annwen Hughes

Accounting statements 2019-20 for Harlech Community Council

Local Affairs

Publication of audited accounts/Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig Mar 2020
Annwen Hughes

Publication of audited accounts for year end March 2020

Committee Affairs

Llanfair - Certification and approval of annual accounts for 2019-20
Annwen Hughes

Llanfair - Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Committee Affairs

Certification and approval of annual accounts for 2019-20
Annwen Hughes

Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Committee Affairs

Notice of appointment of date for the exercise of electors' rights and accounting statements 2018-2019
Annwen Hughes • 4/10/19

Find attached documents relating to the Llanfair Community Council accounting statements of 2018-2019 and notice of appointment of date for the exercise of electors' rights

Local Affairs

Network Rail Upgrade work to Cambrian Line
Judith Strevens

Update to upgrade works along our train line

Committee Affairs

Meeting minutes from March meeting
Judith Strevens • 4th March 2019

Matters including Ysgol Ardudwy pupils to form a youth council, council budget plans and Gwynedd Council matters

Committee Affairs

Meeting minutes from February meeting
Annwen Hughes

Here is a translation of the meeting minutes from 4th February 2019

Local Affairs

Harlech street officially named steepest in the world
Judith Strevens • 4th March 2019

The previous record holder, Baldwin Street in Dunedin, New Zealand, has a gradient of 35%

Local Affairs

Community Clear-Up
Judith Strevens • 27 March 2019

Join our group of volunteers to spruce up the town

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 07.03.22
Annwen Hughes

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 07.03.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.03.22
Annwen Hughes

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.03.22

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 07.02.22
Annwen Hughes 07.02.22

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 07.02.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.02.22
Annwen Hughes 07.02.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.02.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 20.01.22
Annwen Hughes 20.01.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 20.01.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA LLANFAIR AM 7.30 0'R GLOCH 01.12.21
Annwen Hughes 01.12.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA LLANFAIR AM 7.30 0'R GLOCH 01.12.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 0'R GLOCH 20.10.21
Annwen Hughes 20.10.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 0'R GLOCH 20.10.21

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 10.01.22
Annwen Hughes 10.01.22

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 10.01.22

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.12.21
Annwen Hughes 06.12.21

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.12.21

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 01.11.21
Annwen Hughes 01.11.21

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 01.11.21

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 04.10.21
Annwen Hughes 04.10.21

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 04.10.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 10.01.22
Annwen Hughes 10.01.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 10.01.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.12.21
Annwen Hughes 06.12.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.12.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 01.11.21
Annwen Hughes 01.11.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 01.11.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.10.21
Annwen Hughes 04.10.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.10.21

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llanfair ar 16.09.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 16.09.21

Cofnodion o gyfarfod Cyngor Cymuned Llanfair a gynhaliwyd ar 15.07.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 15.07.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD AR 06.09.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.09.21

Minutes from Harlech Community Council meeting held on 06.09.21

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 06.09.21

Minutes from Harlech Community Council meeting held on 05.07.21

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 05.07.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech 05.07.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 05.07.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 02.06.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 02.06.21

Minutes of Harlech Community Council meeting on 07.06.21

Minutes of Harlech Community Council meeting on 07.06.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech 07.06.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech 07.06.21

Minutes of Harlech Community Council meeting on 10.05.21

Minutes of Harlech Community Council meeting on 10.05.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech 10.05.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech 10.05.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR 14.4.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN MAES PARCIO Y PENTREF, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.4.21

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD VIRTUALLY THROUGH ZOOM AT 7.30 P.M. ON 12.04.21

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD VIRTUALLY THROUGH ZOOM AT 7.30 P.M. ON 12.04.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN RHITHIOL DRWY ZOOM AM 7.30 O’R GLOCH 12.04.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN RHITHIOL DRWY ZOOM AM 7.30 O’R GLOCH 12.04.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD AR 16.03.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD AR 16.03.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD AR 01.03.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD AR 01.03.21

Minutes from meeting held by Harlech Community Council on 01.03.21

Minutes from meeting held by Harlech Community Council on 01.03.21

Minutes from Harlech Community Council meeting on 01.02.21

Minutes from Harlech Community Council meeting on 01.02.21

Cofnodion Cyngor Harlech 01.02.21

Cofnodion Cyngor Harlech 01.02.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair o 14.01.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair o 14.01.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech o 11.01.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech o 11.01.21

Meeting from Harlech Community Council meeting held on 11.01.21

Meeting from Harlech Community Council meeting held on 11.01.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech o 07.12.20

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech o 07.12.20

Minutes from meeting held on 07.12.20

Minutes from Harlech Community Council meeting on 07.12.20

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech ar 02.11.20

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech ar 02.11.20

Minutes from meeting held on 02.11.20

Minutes from Harlech Community Council meeting held on 02.11.20

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech ar 07.09.20

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech ar 07.09.20

Minutes from meeting held on 07.09.20

Minutes from Harlech Community Council meeting held on 07.09.20

Llanfair Community Council Annual Report for year ending 31.03.20/Ffurflen flynyddol ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31.03.20

Llanfair Community Council Annual Report for year ending 31.03.20/Ffurflen flynyddol ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31.03.20

BDO Completion Letter Llanfair 21.12.20

BDO Completion Letter Llanfair Community Council 21.12.20

Llythyr Cwblhad Archwiliad Llanfair 21.12.20

Llythyr Cwblhad Archwiliad Cyngor Cymuned Llanfair 21.12.20

RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD LLANFAIR

Rhybudd o ganlyniad archwiliad Cyngor Cymuned Llanfair

Notice of conclusion of audit Llanfair

Notice of conclusion of audit for Llanfair Community Council

Annual Report for year ending 31.03.20/Ffurflen flynyddol ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31.03.20

Annual Report for year ending 31.03.20/Ffurflen flynyddol ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 30.03.20

Llythyr Cwblhad Archwiliad 21.12.20

Llythyr Cwblhad Archwiliad 21.12.20

BDO Audit Completion Letter 21.12.20

BDO Audit Completion Letter 21.12.20

RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD

Rhybudd o ganlyniad archwiliad Cyngor Cymuned Harlech

NOTICE OF CONCLUSION OF AUDIT

Notice of completion of audit for Harlech Community Council

COFNODION O GYFARFOD ARBENNIG CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTEFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 10.08.20
Annwen Hughes

COFNODION O GYFARFOD ARBENNIG CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTEFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 10.08.20

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 09.09.20

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 09.09.20

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL SPECIAL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 10.08.20
Annwen Hughes

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL SPECIAL MEETING HELD AT THE BAND ROOM, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 10.08.20

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes • 26/02/20

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 26/02/20

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes • 08/01/20

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 08/01/20

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes • 20/11/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 20/011/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes • 16/10/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 16/10/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 11/09/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes • 17/07/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 17/07/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes • 5/06/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 5/06/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes • 17/04/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes • 27/02/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cungor Cymuned Llanfair a Gynhaliwyd yn y Neaudd Goffa, Llanfair
Annwen Hughes • 9/01/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Minutes of Harlech Community Council meeting held on 03.02.20
Annwen Hughes

MINUTES OF HARLECH COMMUNITY COUNCIL MEETING HELD AT THE OLD LIBRARY, HARLECH AT 7.30 P.M. ON 03.02.20

Minutes from meeting held on 2nd September 2019
Judith Strevens

These are the minutes of the meeting held on 2nd September 2019

Minutes from meeting on 1st July 2019
Judith Strevens

These are the minutes of the council meeting held on 1st July 2019

Minutes from meeting held on 3rd June 2019
Judith Strevens

These are the minutes from the council meeting held on Monday 3rd June 2019

Minutes from meeting on 13th May 2019
Judith Strevens

These are the minutes from the council meeting held on Monday 13th May 2019

Minutes from meeting on 1st April 2019
Judith Strevens

These are the minutes from the council meeting held on Monday 1st April 2019

Minutes from meeting held on 4th March 2019
Judith Strevens

These are the minutes of the council meeting held on Monday 4th March 2019

Cofnodion 4ydd Chwefror 2019
Annwen Hughes 23 Chwefror 2019

COFNODION CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 4.2.19

February 4th meeting
Annwen Hughes

Meeting minutes for February meeting