Ethol Cynghorydd Cymuned/Election of Community Councillor

Rhybudd pleidlais/ Notice of poll

ANNWEN HUGHES

RHYBUDD PLEIDLAIS / NOTICE OF POLL ETHOL 1 CYNGHORWYDD TREF/

ELECTION OF 1 TOWN COUNCILLOR FOR WARD ETHOLIADOL – HARLECH – ELECTORAL WARD

Dydd Iau, 14 Rhagfyr 2023 / Thursday, 14 December 2023

Share the Post:

Related Posts