Agenda Mai 9ed 2022

Agenda Mai 9ed 2022

AGENDA

1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.  Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Ebrill 4ydd 2022

4.    MATERION YN CODI 

     a)    Ethol Swyddogion am y flwyddyn 2022/23:-

             Cadeirydd

             Is-Gadeirydd

     b)    Cynllun Cyllideb

     c)     Arwyddion Ty Canol  

     d)     Cae Chwarae Brenin Sior 

     e)     Tanciau Nwy ar Tir Llwybr Natur

      f)     Tir Penygraig

5.     Materion Cyngor Gwynedd

6.     Ceisiadau Cynllunio.

7.     Adroddiad y Trysorydd  

8.     Gohebiaeth

9.     Unrhyw Fater Arall.

Share the Post:

Related Posts