Agenda Ionawr 9ed 2023

Agenda Ionawr 9ed 2023

AGENDA

1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Ragfyr 5ed 2022

4.   Materion Cyngor Gwynedd

5.  MATERION YN CODI 

     a)    Cynllun Cyllideb

     b)    Cyllideb y Cyngor am 2023/24

     c)     Precept y Cyngor am y flwyddyn 2023/24

     d)    Polisi Asesiad Risc y Cyngor

     e)    Effeithiolrwydd Rheola Mewnol

      f)    Panel Cyfrifiad Annibynnol 

     g)    Arwyddion Ty Canol

     h)    Cae Chwarae Brenin Sior V

6.     Ceisiadau Cynllunio.

7.     Adroddiad y Trysorydd  

8.     Gohebiaeth

9.     Unrhyw Fater Arall.

Share the Post:

Related Posts