Committee Affairs

Lwfansau wedi eu hawlio - Llanfair

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned LLANFAIR yn y Flwyddyn Ariannol 2022/23

Annwen Hughes

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned  LLANFAIR  yn y Flwyddyn Ariannol 2022/23

Download Notice Of Appointment

Download Accounting Statements