Committee Affairs

Hysbysiad Archwilio Llanfair

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Annwen Hughes

Hysbysiad archwilio

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR

                              Blwyddynariannol yn dod i ben ar 31 March 2021

 

                                            Dyddiadcyhoeddi  02.08.2021

 

Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifonblynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhywberson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’rholl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn yblaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer yflwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybuddrhesymol ar gais i:

                             Mrs Annwen Hughes

 Clerc y Cyngor

                             Crafnant,

                             Llanbedr

 Gwynedd. LL45 2PH          

                              01341 241 613    annwen@btconnect.com

 

Rhwng yr oriau o   11.00 y bore a 1.00 y prynhawn  o ddydd Llun iddydd Gwener

Yn dechrau ar             20 Awst 2021

Ac yn dod i ben ar       17 Medi 2021

 

O 20 Medi 2021, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi eigwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

·               yr hawl i holi’rArchwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon.

·               yr hawl i ddodgerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neuunrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’rArchwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedighefyd i’r Cyngor.

Download Notice Of Appointment

Download Accounting Statements