Local Affairs

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 27/Public Audit (Wales) Act 2004 Section 27

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adran 27/Public Audit (Wales) Act 2004 Section 27

Annwen Hughes

Adroddiad er Budd y Cyhoedd: Methiannau o ran trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu a cholledion a ysgwyddwyd

Report in the Public Interest: Failures in financial management and governance and losses incurred – Harlech Community Council 

Download Notice Of Appointment

Download Accounting Statements