Committee Affairs

Audited Accounts for Llanfair

Audited Accounts for Llanfair

Annwen Hughes

LLANFAIR COMMUNITY COUNCIL

 

Publication of audited accountsfor the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales)Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021 LlanfairCommunity Council publish its accounting statements for the year ended 31 March2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made bythe Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual returnhave been published on the Council’s website. However, the accounts arepublished before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19,the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

 

 

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig argyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio(Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, iGyngor Cymuned Llanfair gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyna ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad agyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae'r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddolwedi'u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i'rarchwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw'r ArchwilyddCyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

 

Download Notice Of Appointment

Download Accounting Statements