Committee Affairs

Aelodau Llanfair/Llanfair Councillors

Rhestr o aelodau Cyngor Cymuned Llanfair A list of Llanfair Community Council members

Annwen Hughes

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR

CYFEIRIADAU A RHIF FFON CYNGHYORWYR

 

CLERC

Mrs Annwen Hughes, Plas Uchaf, Talsarnau 01766 780971/07919582741

annwen@btconnect.com

 

AELOD CYNGOR GWYNEDD

Cyng. Annwen Hughes, Plas Uchaf, Talsarnau 01766 780971/07919582741

Cynghorydd.annwenhughes@gwynedd.llyw.cymru

 

AELODAU O’R CYNGOR

Cyng. Osian Edwards, Rhiwgoch Bach, Llanfair 07887 995 338

osh_eds@hotmail.co.uk

 

Cyng. Eurig Hughes, Argoed, Llanbedr 01341 241723

e.hughes72@btinternet.com

 

Cyng. Dylan Hughes, Ysgubor Hen, Eisingrug, Talsarnau 01766 780 065

dylanjoyhughes@btinternet.com

 

Cyng. Gerallt Jones, Fferm Pensarn, Llanbedr 01341 241285

 

Cyng. Robert Glynne Owen, Cae Cethin, Llanfair 01766 780247

hello@childrensfarmpark.co.uk

 

Cyng. David John Roberts, Uwchglan, Llanfair 01766 780656

Roberts.uwchglan@virgin.net

           

Cyng. Russell Sharp, Bryn a Mor, Pant yr Onnen, Llanfair 01766 780890

Sharpj5@aol.com

 

Cyng. Mair Thomas, Ymwlch, Llandanwg, Llanfair 01341 241320

smllandanwg@btconnect.com

 

 

Download Notice Of Appointment

Download Accounting Statements