Llanfair Community Council News

Welcome to the Llafair Community Council page, where you can find all of the latest news and developments

Local Affairs

Harlech street officially named steepest in the world

The previous record holder, Baldwin Street in Dunedin, New Zealand, has a gradient of 35%

Committee Affairs

Audit Notice Llanfair 12.06.23
Audit Notice Llanfair 12.06.23

Audit Notice Llanfair 12.06.23

Committee Affairs

Lwfansau wedi eu hawlio - Llanfair
Annwen Hughes

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned LLANFAIR yn y Flwyddyn Ariannol 2022/23

Committee Affairs

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR CYMUNED LLANFAIR 2022/2023
Annwen Hughes

GAIR GAN Y CADEIRYDD – Y CYNG. EURIG HUGHES

Committee Affairs

Llanfair notice of appointment. Financial year ending 31 March 2022. Date of announcement 17.06.2022
Annwen Hughes

Llanfair notice of appointment. Financial year ending 31 March 2022. Date of announcement 17.06.2022

Committee Affairs

Llanfair. Rhybudd archwiliad. Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022. Dyddiad cyhoeddi 17.06.2022
Rhybudd archwiliad. Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022. Dyddiad cyhoeddi 17.06.2022

Rhybudd archwiliad. Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022. Dyddiad cyhoeddi 17.06.2022

Committee Affairs

Aelodau Llanfair
Annwen Hughes

CYFEIRIADAU A RHIF FFON CYNGHYORWYR

Committee Affairs

Audit Form Llanfair 20-21
Annwen Hughes

Audit Form Llanfair 20-21

Committee Affairs

Audited Accounts for Llanfair
Annwen Hughes

Audited Accounts for Llanfair

Committee Affairs

Hysbysiad Archwilio Llanfair
Annwen Hughes

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Committee Affairs

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llanfair

Committee Affairs

Rheolau Ariannol Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes

Rheolau Ariannol Cyngor Cymuned Llanfair

Committee Affairs

Aelodau Llanfair/Llanfair Councillors
Annwen Hughes

Rhestr o aelodau Cyngor Cymuned Llanfair A list of Llanfair Community Council members

Committee Affairs

Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020
Cyngor Cymuned Llanfair

Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Committee Affairs

Audit Issues for Llanfair Community Council for the year ended 31 March 2020
Llanfair Community Council

Audit Issues for Llanfair Community Council for the year ended 31 March 2020

Committee Affairs

Auditors Notice Llanfair
Annwen Hughes

Auditors Notice Llanfair financial year ended 31 March 2020 - Date of announcement 12th October 2020

Committee Affairs

Rhybudd Archwiliad Llanfair
Annwen Hughes

Rhybudd Archwiliad Llanfair diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020 - Dyddiad cyhoeddi 12ed Hydref 2020

Local Affairs

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Llanfair
Annwen Hughes

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Llanfair

Local Affairs

Datganiadau cyfrifyddu 2019/20 ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair
Annwen Hughes

Datganiadau cyfrifyddu 2019/20 ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair

Local Affairs

Annual return statement for Llanfair Community Council 2019/20
Annwen Hughes

Annual return statement for Llanfair Community Council 2019/20

Local Affairs

Publication of audited accounts/Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig Mar 2020 Llanfair
Annwen Hughes

Llanfair Community Council - Publication of audited accounts year end March 2020/Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Committee Affairs

Llanfair - Certification and approval of annual accounts for 2019-20
Annwen Hughes

Llanfair - Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Committee Affairs

Notice of appointment of date for the exercise of electors' rights and accounting statements 2018-2019
Annwen Hughes • 4/10/19

Find attached documents relating to the Llanfair Community Council accounting statements of 2018-2019 and notice of appointment of date for the exercise of electors' rights

Local Affairs

Network Rail Upgrade work to Cambrian Line
Judith Strevens

Update to upgrade works along our train line

Cyfarfod o’r Cyngor yn y Neuadd Goffa, Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023

Cyfarfod o’r Cyngor yn y Neuadd Goffa, Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023 

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.09.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.09.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 19.07.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 19.07.23

Agenda Cyfarfod Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023

Agenda Cyfarfod Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023 

Agenda Cyngor Cymuned Llanfair Nos Iau Mehefin 8ed 2023

Agenda Cyngor Cymuned Llanfair Nos Iau Mehefin 8ed 2023 

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 08.06.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 08.06.23 C

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 12.04.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 12.04.23

Agenda Llanfair Ebrill 12ed 2023

Agenda Llanfair Ebrill 12ed 2023

Agenda Llanfair Chwefror 22ain 2023

Agenda Llanfair Chwefror 22ain 2023

Agenda Llanfair Ionawr 12ed 2023

Agenda Llanfair Ionawr 12ed 2023

Agenda Llanfair Rhagfyr 7ed 2022

Agenda Llanfair Rhagfyr 7ed 2022

Agenda Llanfair Hydref 20ed 2022

Agenda Llanfair Hydref 20ed 2022

Agenda Llanfair Medi 14eg 2022

Agenda Llanfair Medi 14eg 2022

Agenda Llanfair Gorffennaf 14eg 2022

Agenda Llanfair Gorffennaf 14eg 2022

Agenda Llanfair Mehefin 8ed 2022

Agenda Llanfair Mehefin 8ed 2022 

Agenda Llanfair Ebrill 20ed 2022

Agenda Llanfair Ebrill 20ed 2022

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 22.02.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 22.02.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 12.01.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 12.01.23

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 07.12.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 07.12.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 20.10.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 20.10.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.09.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.09.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 08.06.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 08.06.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.07.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.07.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 20.04.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 20.04.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 20.01.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 20.01.22

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA LLANFAIR AM 7.30 0'R GLOCH 01.12.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA LLANFAIR AM 7.30 0'R GLOCH 01.12.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 0'R GLOCH 20.10.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 0'R GLOCH 20.10.21

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llanfair ar 16.09.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 16.09.21

Cofnodion o gyfarfod Cyngor Cymuned Llanfair a gynhaliwyd ar 15.07.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YNNEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 15.07.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 02.06.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 02.06.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR 14.4.21

COFNODION O GYFARFOD COFNODION CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN MAES PARCIO Y PENTREF, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 14.4.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD AR 16.03.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD AR 16.03.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair o 14.01.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair o 14.01.21

Llanfair Community Council Annual Report for year ending 31.03.20/Ffurflen flynyddol ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31.03.20

Llanfair Community Council Annual Report for year ending 31.03.20/Ffurflen flynyddol ar gyfer Cyngor Cymuned Llanfair ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31.03.20

BDO Completion Letter Llanfair 21.12.20

BDO Completion Letter Llanfair Community Council 21.12.20

Llythyr Cwblhad Archwiliad Llanfair 21.12.20

Llythyr Cwblhad Archwiliad Cyngor Cymuned Llanfair 21.12.20

RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD LLANFAIR

Rhybudd o ganlyniad archwiliad Cyngor Cymuned Llanfair

Notice of conclusion of audit Llanfair

Notice of conclusion of audit for Llanfair Community Council

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 09.09.20

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA, LLANFAIR AM 7.30 O’R GLOCH 09.09.20

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 26/02/20

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 08/01/20

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 20/011/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 16/10/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 11/09/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 17/07/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair 5/06/19

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanfair