May 15, 2023

Agenda Llanfair Medi 14eg 2022

Agenda Llanfair Medi 14eg 2022

AGENDA

1.   Ymddiheuriadau.


2.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Gorffennaf 14eg 2022


3.    MATERION YN CODI   

     a)   Cynllun Cyllideb

     b)   Llinellau Melyn ger stesion Llandanwg

     


    

4.     Ceisiadau Cynllunio.


5.     Adroddiad y Trysorydd 


6.     Gohebiaeth.

 

7.     Unrhyw Fater Arall.


8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 05.09.22)

Codi estyniad I ffurfio ports a lolfa estyniedig, teras to garej, a ffurfio to brig dros gareg to fflat presennol – Swyn y Grug, 8 Pant yr Onnen, Llanfair (NP5/66/285)

View Files