May 15, 2023

Agenda Llanfair Hydref 20ed 2022

Agenda Llanfair Hydref 20ed 2022

AGENDA

1.    Ymddiheuriadau.


2.    Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Medi 14eg 2022


3.    MATERION YN CODI   

  a)   Cynllun Cyllideb

  b)   Llinellau Melyn ger Stestion Llandanwg

  c)    Pwyllgor Neuadd Goffa – 28.9.22


4.     Ceisiadau Cynllunio.


5.     Adroddiad y Trysorydd 


6.     Gohebiaeth.

 

7.     Unrhyw Fater Arall.


8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 10.10.22)

Ddim wedi dod I law ers y cyfarfod diwethaf

View Files