May 9, 2023

Agenda Hydref 3ydd 2022

Agenda Hydref 3ydd 2022

AGENDA


1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Medi 5ed 2022

4.   Materion Cyngor Gwynedd


5.  MATERION YN CODI 

     a)    Cynllun Cyllideb

     b)    Arwyddion Ty Canol

     c)    Cae Chwarae Brenin Sior V

     

      

6.     Ceisiadau Cynllunio.

7.     Adroddiad y Trysorydd  - ceisiadau am gymorth ariannol

8.     Gohebiaeth

9.     Unrhyw Fater Arall.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

View Files