May 15, 2023

Agenda Ebrill 4ydd 2022

Agenda Ebrill 4ydd 2022

AGENDA


1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Mawrth 7ed 2022

4.   Materion Cyngor Gwynedd


5.  MATERION YN CODI 

     a)    Cynllun Cyllideb

     b)    Arwyddion Ty Canol

     c)    Cae Chwarae Brenin Sior V

     d)   Tanciau Nwy ar Tir Llwybr Natur

      


     

6.     Ceisiadau Cynllunio.

7.     Adroddiad y Trysorydd  

8.     Gohebiaeth

9.     Unrhyw Fater Arall.

View Files