August 30, 2023

Agenda Cyfarfod Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023

Agenda Cyfarfod Llanfair Nos Iau Medi 14eg 2023 

AGENDA

1.    Ymddiheuriadau.


2.    Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Orffennaf 19eg 2023


3.    MATERION YN CODI   

  a)    Cynllun Cyllideb

  b)    Wi-Fi I’r Neuadd

  c)     HAL

ch)     Ethol Cynghorydd

  d)    Seddi Cyhoeddus

dd)    Rheolau Sefydlog ag Ariannol4.     Ceisiadau Cynllunio.


5.     Adroddiad y Trysorydd 


6.     Gohebiaeth.

 

7.     Unrhyw Fater Arall.


8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 12.07.23)

Ddim wedi dod I law ers y cyfarfod diwethaf.

View Files